Organik Solucan Gübresi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Organik Solucan Gübresi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Solucan Gübresi

100% Organik Solucan Gübresi Nedir; sebze, gıda veya fermente edilmiş atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir.
Solucan Gübresi‘nin dünyadaki yaygın ismi Vermicompost, solucan gübresi üretim biçimine de vermicomposting denir.

Suda çözünen besin maddeleri içeren solucan gübresi, besin açısından zengin, organik bir gübre ve toprak bakım ürünüdür. Vermikomposting genellikle çiftçilikte ve küçük ölçekli sürdürülebilir, organik tarımda kullanılan organik gübrenin besin açısından zengin bir kaynağı olarak bilinirken, vermikülasyon işlemi, dünya çapında kanalizasyon ve atık su tesislerinde organik atıkların tedavisi olarak araştırılmaktadır.

Solucan Gübresi

Solucan Gübresi

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir, bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar. Mikroorganizmalar, enzimler, bitki besin elementleri, ve sölom sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, Organik Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir. Solucan Gübresi Nedir

Organik Solucan Gübresinin Özellikleri;

 1. ) Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
 2. ) Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
 3. ) Verim artışı sağlar.
 4. ) “Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
 5. ) Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.
 6. ) Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır.
 7. ) Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
 8. ) İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
 9. ) Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
 10. ) Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
 11. ) Su stresini minimuma indirir.
 12. ) Toprağın pH’ını düzenler.
 13. ) Bitki tarafından normal koşullar altında kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 14. ) Yabancı ot tohumu içermez.
 15. ) Gerçek lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
 16. ) Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar.
 17. ) Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
 18. ) Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır kli topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.
 19. ) Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazanmasını sağlar.
 20. ) Toprağın tekstürünü düzenler, %100 organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
 21. ) İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.
 22. ) Yakma özelliği yoktur. Direk kök ile veya tohum ile temas ettirilebilir.

Solucan gübresi bitkilerin soğuğa karşı dayanıklılığını artırır. Düşük fotosentezle ilişkili sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Saçak ve kara tabakayı yıkar. Diğer Bio-uyarıcıların uygulanması ihtiyacını ortadan kaldırır. Böcek ilaçları, mantar ilaçları, bitki ilaçları ve gübreye olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır. Solucan Gübresi Nedir
Toprak solucanları her gün vücut ağırlıklarının % 60’ı kadar atığı dışarı atmaktadırlar. Özellikle üre bakımından zengin olan ve ayrıca nitrat, fosfor, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi bitkilerin büyümesi için gerekli olan neredeyse tüm elementleri içeren bu atıklar bitkiler için yararlı bir gübre niteliğindedir. Bu nedenle pek çok ülke ile birlikte son yıllarda ülkemizde de gübre elde etmek için toprak solucanı çiftlikleri kurulmaktadır.

Solucan Gübresi Nedir?

Solucan Gübresi Nedir

Organik Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Toprak

Toprak havalandırmasını iyileştirir
Solucan dökümlerinde mikrobiyal aktivitede, toprağa göre 10 ila 20 kat daha yüksektir ve solucan tüketen organik madde
Su tutma kapasitesini geliştirir

Bitki büyümesi

Çimlenmeyi, bitki büyümesini ve bitki verimini arttırır.
Kök büyüme ve yapısını iyileştirir
Verimi Arttırır.
Meyve ve Sebzeye doğal aroma verir.

Ekonomik

Biyoyapı dönüşümü, atık akışını düzenli dolgulara azaltmaktadır.
Biyolojik atıkların atık akımdan uzaklaştırılması, tek bir kutuda toplanan diğer geri dönüşümlü maddelerin kontaminasyonunu azaltır
Yerel düzeyde düşük beceri işlerini yaratır
Düşük sermaye yatırımı ve nispeten basit teknolojiler, vermicomposting’i daha az gelişmiş tarım bölgelerinde pratik yapar

Çevreci

Yerinde atıkları geri dönüştürerek ” metabolik boşluğu ” kapatmaya yardımcı olur
Büyük sistemler çoğunlukla sıcaklık kontrolü ve mekanize hasat kullanır, ancak diğer ekipman nispeten basittir ve çabuk tükenmez
Üretim, metan ve nitrik oksit gibi sera gazı emisyonlarını azaltır (çöp toplama veya çöp yakma yerlerinde kompost edilmediğinde veya metan hasadı yoluyla üretilir )

Organik Solucan Gübresi Nasıl Uygulanır?

* Sebzelerinizi dikerken 1 avuç (yaklaşık 50-60 gr.) kadar, Meyve ağaçlarınızı dikerken, fide çukuruna yaklaşık 1,5 kg. direk kök ile temas ettirerek uygulanır. Toprakla kapatılıp ardından sulanır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Yetişkin meyve ağaçlarınızda; Gölge İz Düşümü (taç izdüşümü) hizası 15-20 cm derinlikte çember şeklinde kazılır. Bu çukura çap ölçüsü kadar (Gölge çapı 2 metre ise 2 kg, gübre konulur. Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20 cm mesafe çember şeklinde açılır. Çukur içine toprak görünmeyecek şekilde tek kat gübre uygulaması yapılır. Yana ayrılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılılarak uygulanır. Ardından sulama yapılır. Böylelikle Mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

* Tohumdan Fide Yetiştiriciliğinde, viyolere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar Solucan Gübresi katılarak direk tohum uygulaması yapılır. Hızlı kök gelişimi sağlanır.

* Balkon bahçeciliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır. Saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur. Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine örtülerek sulanır.

* Sıvı Solucan Gübresi” uygulamalarında hem yapraktan, hem topraktan ayrı ayrı gübre uygulaması yapılabileceği gibi, beraberde uygulanabilir. İki uygulamanın beraber yapılması, bir yandan kök gelişim ve direncini arttırırken diğer yandan, verim artışı sağlar, meyvenin dayanıklılığını ve fotosentezi hızlandırarak yeşil aksamı güçlendirir.

One Response to Organik Solucan Gübresi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

 1. Solucan Gübresi dedi ki:

  Solucan gübresi hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir